toplu blog ortamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hangi yazarlara mali destek sağladı? / Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hangi yazarlara mali destek sağladı?

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak proje sahiplerine verilmesini kararlaştırdığı 463 Bin TL’yi meclis gündemine taşıdı.

Onur, Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası yazım desteği verilmesi uygun bulunan 40 eser sahibini ve seçici kurulda görev yapan kişileri Kültür Bakanına sordu.

Soru Önergesinin metni şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim

Melda ONUR
İstanbul Milletvekili

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve ilgili yönetmelik 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer verilen Edebiyat Eserleri Destek Projesi İstatistikleri’ne göre, 290 kişinin başvurduğu projede 40 edebi esere yazım desteği verilmesinin uygun görüldüğü ve bu eserlere toplamda 463 bin TL dağıtılacağı açıklanmıştır. Ancak proje kapsamında devlet desteği alacak olan yazarların ve seçici kurulda bulunan şahısların isimleri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Şeffaflıktan uzak ve sanat ruhuyla örtüşmeyen bu durum edebiyat dünyasında tepkiyle karşılanmış ve bu konudaki tartışmaları beraberinde getirmiştir.

Bu bağlamda;

1- Denetleme Kurulu tarafından yazım desteği verilmesi uygun bulunan 40 proje sahibinin ve eserlerinin isimleri neden açıklanmamıştır?

2- Yönetmeliğin 11. Maddesinde Değerlendirme Kuruluna ilişkin;“Müsteşar veya ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür ve edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlık onayı ile belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacağı” ifade edilmektedir. Söz konusu kurul üyelerinin belirlenmesinde hangi kriterler dikkate alınmıştır ve kurula seçilen bu isimler kamuoyuyla neden paylaşılmamıştır?

3- Bakanlık tarafından 463 bin TL devlet desteği verilecek olan eser sahiplerine dağılım ne şekilde yapılacaktır ve bu aşamada hangi unsurlar göz önünde bulundurulacaktır?

4- Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği; eserin süresinden, içeriğine ve konusuna dek birçok konuda yazarlara belli kıstaslar getirmektedir. Bu durum sanatın ve sanatçının özgür yapısıyla bağdaşmakta mıdır, bu konuda daha adil bir yöntem ve süreç izlenemez miydi?

YORUM YAZ


Henüz yorum yapılmamış.